VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden StartJouwSucces.Online

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offerten, facturen, leveringen en op alle met ons gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Door het sluiten van een overeenkomst erkent afnemer van onze diensten / producten deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Artikel 2: Prijzen & BTW
2.1 Alle aangegeven prijzen met betrekking tot diensten en producten zijn inclusief BTW.
2.2. StartJouwSucces.Online behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden te wijzigen. Zij biedt geen enkele garantie dat geleverde producten of diensten in de toekomst voor dezelfde prijs zullen worden geleverd / aangeboden, als dat zij in het verleden werden gedaan.
2.3 Vanaf de datum van betaling heeft de klant 14 dagen de tijd om het product te proberen, binnen deze periode heeft de klant het recht om het volledige bedrag terug te krijgen. De klant dient daarvoor een e-mail te sturen naar info AT wilpowermarketing PUNT nl of gebruik te maken van het contactformulier.

Artikel 3: Levering
3.1 Na betaling volgt directe toegang tot het product. De klant ontvangt de login en download gegevens in een automatisch verstuurde e-mail.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 Alle afnemers van de diensten en/of producten van StartJouwSucces.Online  stemmen vrijwillig toe alle risico's van de diensten en software voor eigen rekening te nemen.
4.2. StartJouwSucces.Online en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle medische claims, processen, verlies of schade, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door ons aangeboden diensten en/of producten. Tevens kan StartJouwSucces.Online niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale / psychologische klachten.
4.3 De inhoud van deze website is door met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de StartJouwSucces.Online aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4.4 Elke inspanning is geleverd om een getrouw beeld te geven van deze dienst. StartJouwSucces.Online  geeft echter geen garantie dat de klant geld zal verdienen met dit product. Dit kan namelijk van verschillende factoren afhankelijk zijn, waaronder o.a. (maar niet uitsluitend) de eigen inzet van de klant. Dit product is niet bedoeld als hulpmiddel om snel rijk te worden.
4.5 StartJouwSucces.Online  wijst iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de beschikbaarheid, accuraatheid, veiligheid of betrouwbaarheid van deze dienst.
4.6 StartJouwSucces.Online  behoudt zich het recht voor om op enig moment de dienst te wijzigen, schorsen of op te heffen met of zonder kennisgeving aan en zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant.
4.7 StartJouwSucces.Online is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de account managers, ambassadeurs, partners en externe partijen in welke vorm dan ook.
Copyright © 2018 - STARTJOUWSUCCES All rights reserved
Voorwaarden | Disclaimer | Privacy | Contact